Bài viết nhằm hướng dẫn tắt Windows Defender trên Window Server theo cách đơn giản và nhanh chóng nhất. 

Step 1: Press Win + R and Type gpedit.msc, then hit Enter or OK.

Step 2: Go to Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Defender Antivirus.

wdf1.png
Bước 2 – Hướng dẫn tắt Windows Defender trên Window Server

Step 3: Double click on Turn off Windows Defender Antivirus policy

Bước 3 – Hướng dẫn tắt Windows Defender trên Window Server

Step 4: Select Enabled button and click OK.

wdf2.jpg
Bước 4 – Hướng dẫn tắt Windows Defender trên Window Server

Step 5: Go to Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Defender Antivirus > Real-time Protection.

Step 6: Double click on Monitor file and program activity on your computer policy.

Step 7: Select Disabled button and click OK.

wdf3.jpg
Bước 7 – Hướng dẫn tắt Windows Defender trên Window Server

Step 8: Go to Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Defender Antivirus > Real-time Protection.

Step 9: Double click on Turn on process scanning whenever real-time protection is enabled policy.

Step 10: Select Disabled button and click OK.

wdf4.jpg
Bước 10 – Hướng dẫn tắt Windows Defender trên Window Server

Step 11: Go to Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Defender Antivirus > Real-time Protection.

Step 12: Double click on Turn on behavior monitoring policy.

Step 13: Select Disabled button and click OK.

wdf5.jpg
Bước 13 – Hướng dẫn tắt Windows Defender trên Window Server

Step 14: Restart computer. Hi vọng những hướng dẫn trên sẽ hữu ích cho các bạn.

***Lưu ý: Áp dụng cho Win 8.1 và Window Server 2012 trở lên.

Xem thêm bài viết về xác định process nào đang bị nhiễm mã độc và làm ảnh hưởng đến dịch vụ đang chạy trên máy chủ tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *