Bài viết nhằm hướng dẫn tạo user trên Win và bật remote desktop cho user vừa tạo. Cụ thể bài viết sẽ hướng dẫn tạo user testuser và bật remote cho testuser.

Bước 1: Truy cập Computer Management để tạo user trên Win

Bước 2: Truy cập Local Users and Groups

Bước 3: Tiến hành tạo user

Khi tạo user bạn có thể tuỳ chọn các option mà mình đã khoanh đỏ, riêng mình thì dùng option Password never expirses cho gọn.

\

Bước 4: Tiến hành bật remote cho user vừa tạo

Chúc bạn thành công.

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *