Hướng dẫn kiểm tra dung lượng thư mục trên server

Quý khách có thể kiểm tra dung lượng thư mục trên server để xác định các thư mục chiếm nhiều ổ cứng và có hướng xử lý thích hợp bằng 2 cách đơn giản sau đây: Kiểm tra trên server bằng WinSCP. Kiểm tra trên server bằng “ncdu” thông qua SSH. 1. Kiểm tra dung […]

Read More