Hướng dẫn cấu hình Real IP Nginx proxy

Chào các bạn, bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách config Nginx để apache có thể nhận được IP của client (trong mô hình Nginx làm proxy). Cụ thể hơn là cách cấu hình Real-IP Nginx. Bước 1: Kiểm tra Nginx đã có module http-realip hay chưa – Real IP Nginx Trên server […]

Read More