Tạo User trên Win và bật Remote desktop cho User

Bài viết nhằm hướng dẫn tạo user trên Win và bật remote desktop cho user vừa tạo. Cụ thể bài viết sẽ hướng dẫn tạo user testuser và bật remote cho testuser. Bước 1: Truy cập Computer Management để tạo user trên Win Bước 2: Truy cập Local Users and Groups Bước 3: Tiến hành […]

Read More

Đổi Port remote desktop Windows (Port 3389)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn đổi port remote desktop trên hệ điều hành Windows theo cách đơn giản nhất.  Các bạn cũng biết port remote mặc định của hệ điều hành Windows là port 3389. Đối với một số người dùng VPS (Virtual Private Server) thường họ sẽ bị các […]

Read More

Vá lỗi bảo mật Win service RDP

Trong bài viết này mình xin chia sẻ với các bạn về một trong những vá lỗi bảo mật Win nghiêm trọng mà tập đoàn Mircrosoft đã xác nhận. Cách thức mà kẻ xấu có thể khai thác được lỗ hổng này. Các lỗi bảo mật và bản vá mới của windows : Trong tháng 9 […]

Read More