Lỗi upload file phpmyadmin quá dung lượng

Bài viết nhằm hướng dẫn xử lý lỗi upload file phpmyadmin vượt quá dung lượng cho phép trong wordpress, phpmyadmin, …  Một số ví dụ minh hoạ về lỗi upload file phpmyadmin a. Khi bạn cài đặt themes mới b. Khi bạn import nội dung bằng phpmyadmin Vậy nguyên nhân và khắc phục như thế […]

Read More