Domain, Subdomain, Addon Domains, Aliases

Bài viết với mục đích giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sử dụng dịch vụ Hosting Vietnix I. Giải thích một số thuật ngữ 1. Domain là gì (Tên miền) Domain được hiểu là tên miền hay tên website. Domain là duy nhất và không trùng lặp, 1 Domain (primary domain) có thể có […]

Read More