Bài viết nhằm mục đích giải thích SSL là gì và phân loại SSL. Vietnix đang kinh doanh SSL thông qua API của nhà cung cấp TheSSLStore – đơn vị này đang phân phối SSL của hãng COMODO, vì vậy có thể khẳng định với khách hàng là Vietnix đang cung cấp SSL của hãng COMODO.

Phân loại SSL

SSL có nhiều loại tương ứng với giá cả, tính năng, hiện tại có 3 loại SSL cơ bản sau:

POSITIVE SSL : dành cho 1 domain, chỉ hiển thị chữ https xanh

POSITIVE SSL WILDCARD : dành cho 1 domain và tất cả sub của domain đó ví dụ *.vietnix.vn, chỉ hiển thị chữ https xanh

POSITIVE SSL EV : dành cho công ty/tổ chức, dành cho 1 domain, hiển thị tên tổ chức màu xanh, ví dụ:

SSL là gì, gồm các thành phần nào?

Tuy có nhiều loại SSL nhưng SSL có các thành phần chung như sau:
CSR – Certificate Signing Request là 1 đoạn text chứa thông tin của chủ sở hữu tên miền được mã hóa. Thông tin này được gửi đến nhà cung cấp dịch vụ SSL để xác nhận.

CRT là thành phần sau khi CSR được xác nhận và trả về cho người đăng ký. Nếu CSR được tạo ra với mục đích làm cho nhà cung cấp SSL tin cậy website với thông tin được mã hoá mà nó chứa, thì CRT là cái báo lại để trình duyệt web (web browser) tin tưởng.

Private key là file mã hoá được sinh ra cùng lúc khi tạo CSR. Để đơn giản, hãy hình dung CRT là phần mã hoá công khai được trình duyệt sử dụng để truy cập đến website của bạn. Vậy khi dữ liệu đến được website nó cần 1 chìa khoá để mở khoá thông tin được mã hoá ở CRT.

CA – A certificate authority or certification authority (CA) là cơ quan hay tổ chức cung cấp thông tin chứng chỉ SSL.

Chúc bạn may mắn và thành công
Author: nhat.dong@vietnix.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *