Ở bài viết này, mình sẽ chỉ các bạn cho phép nhiều session RDP kết nối cùng lúc tới 1 user trên hệ điều hành Windows. MÌnh sẽ chỉ các bản 2 cách.

 • Cách 1 :

  • Bước 1 : Bạn nhấn tổ hợp phím Windows + R, sau đó nhập chữ regedit.exe rồi nhấn OK như hình sau

  • Bước 2 : Bạn theo đường dẫn thư mục sau để tới file fSingleSessionPerUser

   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer.

  • Bước 3 : Tới đây bạn click phải file fSingleSessionPerUser rồi chọn Modify.

  • Bước 4 : Cửa sổ DWORD mở ra, sau đó bạn chỉnh số 1 thành số 0 là được.

  • Sau khi chọn OK để xác nhận thiết lập bạn cần phải restart lại Service Remote Desktop, để biết cách restart service Remote Desktop thì mình có đề cập ở bài viết sau. https://docs.vietnix.vn/doi-port-remote-tren-windows-port-3389.html

 • Cách 2 :

  • Bước 1 : Bạn mở chương trình Command Prompt (CMD) với quyền administrator như sau :

  • Bước 2 : Bạn copy câu lệnh sau và dán vào trong chương trình cmd rồi nhấn Enter.

   REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fSingleSessionPerUser /t REG_DWORD /d 0 /f 
  • Bước 3 : Bạn restart lại service Remote Desktop là xong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *