SSL Và Các Vấn Đề Liên Quan

Bài viết nhằm mục đích giải thích, phân loại SSL Vietnix đang kinh doanh SSL thông qua API của nhà cung cấp TheSSLStore – đơn vị này đang phân phối SSL của hãng COMODO, vì vậy có thể khẳng định với khách hàng là Vietnix đang cung cấp SSL của hãng COMODO. Phân loại SSL […]

Read More

Hướng dẫn cấu hình Real-IP cho Nginx proxy

Chào các bạn, bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách config Nginx để apache có thể nhận được IP của client (trong mô hình Nginx làm proxy). Bước 1: Kiểm tra Nginx đã có module http-realip hay chưa Trên server proxy: Gõ lệnh sau để show các module nginx đang hỗ trợ: nginx […]

Read More