SSL Là Gì Và Các Vấn Đề Liên Quan

Bài viết nhằm mục đích giải thích SSL là gì và phân loại SSL. Vietnix đang kinh doanh SSL thông qua API của nhà cung cấp TheSSLStore – đơn vị này đang phân phối SSL của hãng COMODO, vì vậy có thể khẳng định với khách hàng là Vietnix đang cung cấp SSL của hãng […]

Read More

Hướng dẫn cấu hình Real IP Nginx proxy

Chào các bạn, bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách config Nginx để apache có thể nhận được IP của client (trong mô hình Nginx làm proxy). Cụ thể hơn là cách cấu hình Real-IP Nginx. Bước 1: Kiểm tra Nginx đã có module http-realip hay chưa – Real IP Nginx Trên server […]

Read More