Game lag, delay, không kết nối được do đâu?

Game lag, delay, không kết nối được do đâu? Bài viết nhằm hướng dẫn Game master (Admin) kiểm tra các vấn đề game như: lag, gamer không kết nối được. 1. Gamer/Player/Client không kết nối được [+] Ở đây bạn cần xác định gamer gặp phải sự cố là người chơi trong nước hay nước […]

Read More