Lỗi khi thiết đặt Let’s Encrypt SSL trên DirectAdmin

Trong một số trường hợp khiến việc setup SSL miễn phí từ Let’s Encrypt trên DirectAdmin bị lỗi, hãy kiểm tra lại thông báo lỗi trên Message Logs của DirectAdmin – thường thông báo lỗi thường có cấu trúc khá giống nhau, hãy kiểm tra xem trường hợp của bạn có tương tự không. Requesting […]

Read More

Setup SSL cho IIS (Windows 2008 R2)

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt SSL cho Website. Bước 1: Kiểm tra file cert Upload cert lên VPS/Server Windows. Bước 2: Cấu hình SSL Vào Start -> Run gõ IIS để vào giao diện Internet Information Services (IIS) Manager Trong giao diện IIS Manager, vào <Tên Computer> -> IIS -> Server […]

Read More