Thêm địa chỉ IP LAN trên Linux Server

Bài viết nhằm hướng dẫn bạn cách thêm địa chỉ IP LAN trên Linux VPS/server kèm theo script hỗ trợ. 1. Tại sao lại thêm địa chỉ IP LAN trên Linux Một số dịch vụ khi hoạt động cần kết nối các IP LAN đến chính nó để đảm bảo dịch vụ hoạt động được […]

Read More

Hướng dẫn kiểm tra dung lượng thư mục trên server

Quý khách có thể kiểm tra dung lượng thư mục trên server để xác định các thư mục chiếm nhiều ổ cứng và có hướng xử lý thích hợp bằng 2 cách đơn giản sau đây: Kiểm tra trên server bằng WinSCP. Kiểm tra trên server bằng “ncdu” thông qua SSH. 1. Kiểm tra dung […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt bằng RPM khi offline

RPM Package Manager (hay Red Hat Package Manager) là những dạng gói phần mềm được sử dụng cho các hệ điều hành họ RedHat (như CentOS, Fedora, Red Hat, ..), thường được kết thúc bằng đuôi .rpm. Bài viết sẽ hướng dẫn người đọc cách download và cài đặt bằng RPM khi offline. Thuật ngữ […]

Read More

/etc/passwd có những chức năng gì?

Chắc hẳn trong quá trình sử dụng các Hệ điều hành thuộc họ Unix, chúng ta cũng ít nhất một lần nghe tới file /etc/passwd. Vậy trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chức năng cũng như nội dung của file này. A. /etc/passwd là gì? /etc/passwd là một […]

Read More