Chỉ cho phép ip nhất định kết nối ssh bằng iptables

Chỉ cho phép ip nhất định kết nối ssh bằng iptables Bài viết nhằm hướng dẫn đặt giới hạn chỉ ip X.X.X.X cho phép kết nối ssh đến vps/server ip Y.Y.Y.Y bằng iptables bằng cách đơn giản dễ hiểu nhất. Rules tham khảo #Tạo chain mới thế hiện ip được cho phép kết nối ssh […]

Read More

Lưu iptables rules trên Ubuntu

Bài viết này sẽ giúp ta lưu iptables rules trên Ubuntu. Khi theo tác trên hệ điều hành Ubuntu, ta chỉ có thể đặt quy tắc iptables ở chế độ tạm thời. Các quy tắc iptables sẽ bị xóa sau khi khởi động lại hệ thống. Để có thể lưu các quy tắc của iptables […]

Read More