Save iptables permanently on Ubuntu

Bài viết này sẽ giúp ta lưu vĩnh viễn iptables trên Ubuntu. Khi theo tác trên hệ điều hành Ubuntu, ta chỉ có thể đặt quy tắc iptables ở chế độ tạm thời. Các quy tắc iptables sẽ bị xóa sau khi khởi động lại hệ thống. Để có thể lưu các quy tắc của […]

Read More