Setup SSL cho IIS (Windows 2008 R2)

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt SSL cho Website. Bước 1: Kiểm tra file cert Upload cert lên VPS/Server Windows. Bước 2: Cấu hình SSL Vào Start -> Run gõ IIS để vào giao diện Internet Information Services (IIS) Manager Trong giao diện IIS Manager, vào <Tên Computer> -> IIS -> Server […]

Read More