Hướng dẫn clear dữ liệu trên Cpanel

Trong quá trình sử dụng Cpanel, đôi lúc chúng ta gặp phải trường hợp đã xóa dữ liệu nhưng trong giao diện quản lý hosting vẫn không thấy giảm. Hình 1: Đã xóa hết source code và database. Hình 2: Sau khi xóa dung lượng và CPU vẫn không giảm. Bài viết này sẽ hướng […]

Read More