Backup VPS Linux lên Google Drive đơn giản nhất

Hướng dẫn backup VPS Linux lên Google Drive. Có nhiều cách để tiến hành đồng bộ Google Drive, từ đó sẽ upload dữ liệu lên Drive. Ở bài viết này sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng công cụ rclone. Bước 1: Cài đặt rclone (bước đầu để backup VPS Linux lên Google Drive) Chạy […]

Read More