Hướng dẫn tắt Windows Defender trên Window Server

Bài viết nhằm hướng dẫn tắt Windows Defender trên Window Server theo cách đơn giản và nhanh chóng nhất.  Step 1: Press Win + R and Type gpedit.msc, then hit Enter or OK. Step 2: Go to Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Defender Antivirus. Step 3: Double click on Turn […]

Read More