Thêm địa chỉ IP LAN trên Linux Server

Bài viết nhằm hướng dẫn bạn cách thêm địa chỉ IP LAN trên Linux VPS/server kèm theo script hỗ trợ. 1. Tại sao lại thêm địa chỉ IP LAN trên Linux Một số dịch vụ khi hoạt động cần kết nối các IP LAN đến chính nó để đảm bảo dịch vụ hoạt động được […]

Read More

Chỉ cho phép ip nhất định kết nối ssh bằng iptables

Chỉ cho phép ip nhất định kết nối ssh bằng iptables Bài viết nhằm hướng dẫn đặt giới hạn chỉ ip X.X.X.X cho phép kết nối ssh đến vps/server ip Y.Y.Y.Y bằng iptables bằng cách đơn giản dễ hiểu nhất. Rules tham khảo #Tạo chain mới thế hiện ip được cho phép kết nối ssh […]

Read More

Tạo User trên Win và bật Remote desktop cho User

Bài viết nhằm hướng dẫn tạo user trên Win và bật remote desktop cho user vừa tạo. Cụ thể bài viết sẽ hướng dẫn tạo user testuser và bật remote cho testuser. Bước 1: Truy cập Computer Management để tạo user trên Win Bước 2: Truy cập Local Users and Groups Bước 3: Tiến hành […]

Read More

Mở cổng trên Windows firewall theo 6 bước đơn giản

Bài viết nhằm hướng dẫn mở cổng trên Windows firewall. Trong bài viết sẽ ví dụ mở port 1433 và chỉ cho phép ip 103.90.227.56 kết nối. Bước 1: Truy cập Windows Firewall with Advanced Security và tạo rules mới Bước 2: Chọn mode Port (Có thể chọn các mode khác tuỳ theo nhu cầu) […]

Read More

Giảm LAG bằng cách set RAM ảo

Bài viết nhằm trình bày ngắn nhất và dễ hiểu nhất những vấn đề, ứng dụng của Ram ảo trong việc giảm lag, giúp máy tính chạy mượt hơn.  1. Khái niệm RAM ảo là bộ nhớ RAM được lấy từ ổ cứng, nhằm tăng dung lượng RAM, giảm tải và load tốt ứng dụng. […]

Read More