Hướng dẫn kiểm tra dung lượng các thư mục trên server

https://docs.vietnix.vn/huong-dan-ket-noi-ssh-den-server-su-dung-putty.htmlhttps://docs.vietnix.vn/huong-dan-ket-noi-ssh-den-server-su-dung-putty.htmlQuý khách có thể kiểm tra dung lượng các thư mục trên server để xác định các thư mục chiếm nhiều ổ cứng và có hướng xử lý thích hợp bằng 2 cách đơn giản sau đây: Kiểm tra dung lượng các thư mục trên server bằng WinSCP. Kiểm tra dung lượng các thư mục […]

Read More

Hướng dẫn kết nối SSH đến server sử dụng PuTTY

Hướng dẫn kết nối SSH đến server sử dụng PuTTY Để có thể SSH vào server,quý khách cần chuẩn bị các thông tin sau đây để đăng nhập: Địa chỉ IP của server Username Password Port (mặc định là 22) Các thông tin trên sẽ được VIETNIX gửi về email quý khách đã dùng khi […]

Read More