Đổi Port remote desktop Windows (Port 3389)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn đổi port remote desktop trên hệ điều hành Windows theo cách đơn giản nhất.  Các bạn cũng biết port remote mặc định của hệ điều hành Windows là port 3389. Đối với một số người dùng VPS (Virtual Private Server) thường họ sẽ bị các […]

Read More