Hướng dẫn cài đặt bằng RPM khi offline

RPM Package Manager (hay Red Hat Package Manager) là những dạng gói phần mềm được sử dụng cho các hệ điều hành họ RedHat (như CentOS, Fedora, Red Hat, ..), thường được kết thúc bằng đuôi .rpm. Bài viết sẽ hướng dẫn người đọc cách download và cài đặt bằng RPM khi offline. Thuật ngữ […]

Read More